Chủ nhật, 28 Tháng 5 2017 22:00

Cận thị: Chữa bằng cách nào?

Chia sẽ thông tin về câu hỏi : "Bị cận thị thì chữa bằng cách nào?" của một bạn đọc ở Bình Dương trên báo Vnexpress. Các bạn đọc và tham khả. Nếu có ai bị cận thị thì nên đọc hơn để biết.

Chuyên mục Sức khỏe