Rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn hút thuốc lá trong đó có cả những người nữ. Vậy các bạn đã biết Thuốc lá huỷ hoại cơ thể từ đầu đến chân như thế nào?

Chuyên mục Sức khỏe