Do đặc thù của công việc mà bạn phải gắn liền với chiếc máy tính thường xuyên, ngồi dán mắt vào máy tính suốt ngày này qua ngày khác và dần có cảm giác mỏi mắt, khó chịu ở mắt... Như vậy có phải cận thị không?

Chuyên mục Sức khỏe