Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 00:35

Shell Tellus S2 MX 46 - MX 68 - MX 32

Shell Tellus S2 MX 46 |Tellus S2 MX 68 |Tellus S2 MX 32 là dầu thủy lực cao cấp của Shell được đặc chế từ dầu gốc nhóm II mang lại sự bảo vệ vượt trội

Chuyên mục Dầu thủy lực

Shell Lubricants bắt đầu cho ra mắt dầu thủy lực thế hệ mới có hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của dầu lâu hơn, bảo vệ tốt hơn cho các hệ thống thủy lực

Chuyên mục Thị trường
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2016 14:03

Shell Tellus S2 MX 22, 32, 46, 68, 100

Dầu Shell Tellus S2 MX22, MX32, MX46, MX68, MX100 là dầu thủy lực hiệu năng cao tinh chế từ dầu gốc công nghệ nhóm II Cho các ứng dụng công nghiệp và sản xuất.

Chuyên mục Dầu thủy lực

Shell giới thiệu 2 sản phẩm dầu thủy lực mới là Tellus S2 MX 32, 46, 68 và Shell Tellus S2 VX ra thị trường Ấn Độ như để chuẩn bị tung sản phẩm này ra toàn Thê giới.

Chuyên mục Thị trường
Thứ tư, 27 Tháng 4 2016 14:30

Dầu nhớt Shell Tellus

Shell Tellus | Dầu Shell Tellus là dầu nhớt Shell dùng trong ngành thủy lực công nghiệp và một số hệ thống thủy lực thông dụng khác với chất lượng cao cấp

Chuyên mục Dầu thủy lực