Bảng giá đề nghị của DẦU THỦY LỰC SHELL TELLUS S2 VX15, tellus S2 VX22, tellus S2 VX32, tellus S2 VX46, Tellus S2 VX68, Tellus S2 VX100 dành cho người tiêu dùng như sau:

Chuyên mục Thị trường