(Xây dựng công nghiệp) - Vừa qua, trường Cao đẳng Xây dựng số 2 đã nhập 2 container thiết bị công nghệ xây dựng từ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Earth (Nhật Bản).

Chuyên mục Tin ngành xây dựng